Ten tijde van de cursus is het mogelijk dat er beeldmateriaal wordt gemaakt. Dit kan zijn om les materiaal te updaten, maar ook voor communicatiedoeleinden. Voordat de cursusdag begint krijgt u als cursist onderstaande brief waarin wij vragen om uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Wij waarderen en respecteren uw privacy.

Beste cursist,

 

Wellicht heeft u reeds vernomen dat eind mei een Europese wet in werking is getreden op het gebied van gegevensbescherming; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet ziet onder meer toe op het gebruik van beeldmateriaal van personen. Tijdens onze opleidingen laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld op de website, tijdens een opdracht of in een wervingsfolder. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Graag zouden wij opnames van u maken en gebruiken voor de verschillende uitingen opgesomd in onderstaand toestemmingsformulier.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere cursisten foto’s of video’s maken tijdens lessen. Marckari heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat iedereen terughoudend is met het plaatsen en delen van beeldmateriaal.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de cursusleider op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en u zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u geplaatst worden. Na het intrekken van uw toestemming zal eventuele beeldmateriaal verwijderd worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

  

Marco en Karin Kuin
Marckari vof

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Met dit toestemmingsformulier vragen we u aan te geven waarvoor Marckari beeldmateriaal van u mag gebruiken. Op dit toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

Hierbij verklaart ondergetekende dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Marckari gebruikt mogen worden*:

 

 

0 Ja, ik geef wel toestemming voor gebruik van beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan o.a. gebruikt worden voor het informeren van (toekomstige) cursisten en bedrijven over de eerste hulp opleidingen van Marckari en de BHV-mogelijkheden. Daarnaast kan het beeldmateriaal gebruikt worden om informatie te verspreiden over activiteiten en voor ontwikkelingen binnen Marckari. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het cursusaanbod van Marckari. Hiernaast kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor PR-doeleinden van Marckari.
0 Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:                                                                           ____________________________________________

Naam:                                                                             ____________________________________________

Handtekening:                                                              ____________________________________________