Wie zijn wij?

Marckari VOF is een opleidingsinstituut dat al sinds 2001 opleidingen verzorgt betreffende bedrijfshulpverlening, EHBO, reanimatie en eerste hulp aan kinderen. Deze entiteit is verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

 

Contactgegevens

Contactpersoon: Karin Kuin
Postadres: Sportring 7, 4793 DG Fijnaart
Telefoonnummer: 06 404 280 40
E-mail: info@marckari.nl
Website: www.marckari.nl
KvK nummer: 20164779
BTW nummer: NL821709161B01

 

Welke persoonsgegevens gebruiken we van u?

 • Wij registreren voor onze opleidingen de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN.
 • Wij registreren uw competenties ten behoeve van het behalen of verlengen van een diploma of certificaat.
 • Wij sturen u een factuur voor de gevolgde opleiding of afgenomen dienst/middelen.
 • Wij kunnen u op de hoogte houden van (nieuwe) opleidingen en nieuws via de e-mail.
 • Wij gebruiken enkel beeldmateriaal (foto’s of video’s) op onze website of in onze opleidingen, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens verwerken wij alleen met het doel waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld registratie voor een opleiding).
 • De verwerking ervan blijft beperkt voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.
 • Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Dit kan het geval zijn voor inschrijving bij overkoepelende organisaties zoals Oranje Kruis, NIBHV, NRR of de Hartstichting.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u als actieve cursist bent ingeschreven bij ons. Geeft u te kennen geen opleiding meer te volgen via Marckari VOF of als uw diploma is verlopen, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de actuele administratie.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

Wat zijn uw privacy rechten?

 • U heeft het recht om ons te vragen of en welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • U kunt uw persoonsgegevens door ons laten wijzigen of aanvullen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen:
 • Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U uw toestemming voor het gebruik ervan intrekt;
 • U gegrond bezwaar maakt tegen het gebruik ervan;
 • Er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij dit zo snel mogelijk verwerken in onze administratie.

 

Aanpassing van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen op basis van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld voortkomend uit de wet of in onze bedrijfsvoering. Wij raden u dan ook aan om deze verklaring opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website, hier vindt u altijd de laatste versie.

 

De laatste versie van deze privacyverklaring is van (5-6-2020).

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem dan contact met ons op via e-mail: info@marckari.nl