EHBO & EHAK Opleiding

Eenheidsdiploma EHBO

De cursisten leren volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis eerste hulp te verlenen aan personen die door een bedrijfs-/verkeersongeval of ten gevolge van een lichamelijk falen in een acute gezondheidsbedreigende situatie verkeren. De opleiding kan verdeeld worden over verschillende avonden maar ook een meerdaagse opleiding is mogelijk. Het programma is vrij intensief en bestaat uit theorie en praktijk. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam van het Oranje Kruis die niet betrokken is geweest bij de lessen. Het eenheidsdiploma is 2 jaar geldig.

Eenheidsdiploma EHBO Herhaling

Om voor verlenging in aanmerking te komen moet men regelmatig de opgedane kennis op peil houden door nascholing te volgen.

Eerste Hulp Aan Kinderen Basis

De basisopleiding EHAK is voor iedereen die met kinderen te maken heeft; zoals ouders, gastouders, leid(st)ers van kinderopvang die kennis en vaardigheden nodig hebben op het gebied van eerste hulpverlenen aan kinderen. De cursus wordt gegeven volgens de eindtermen van het Oranje Kruis en voldoet aan de richtlijnen van de IKK wet voor leidsters van kinderopvang. De cursus kan gegeven worden in 2 avonden/dagdelen of een hele dag. Het certificaat is 2 jaar geldig en de cursisten hebben jaarlijks een herhaling nodig.

Eerste Hulp Aan Kinderen Herhaling

Tijdens deze herhaling wordt kennis en vaardigheden herhaald en verdiept. Jaarlijks houdt u uw kennis op peil door een nascholing te volgen. Het diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te her-certificeren; u moet aan kunnen tonen dat u competent bent.

Reanimatie met behulp van AED

Deze 3 uur durende training is bedoeld voor personen die kennis en vaardigheden willen krijgen op het gebied van Reanimatie en gebruik van een automatische externe defibrillator (AED). Hierdoor zijn zij in staat om op de juiste wijze eerste hulp te verlenen aan iemand die een ademhalings-of circulatiestoornis heeft. Herhaling is jaarlijks wenselijk.