BHV Opleiding

Inleiding

Op grond van de Arbowet is bedrijfshulpverlening (BHV) altijd verplicht. Dit betekent dat de werkgever adequate maatregelen moet nemen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Daarnaast moet hij goede verbindingen onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties, zoals brandweer en ambulance (Arbowet, art. 3, lid 1, onder e). De werkgever hoeft dit niet allemaal zelf te doen, maar hij moet er wel voor zorgen dat alles behoorlijk is geregeld. Kortom, de werkgever moet zorgen voor een doeltreffende BHV. De hulpverlening bij een calamiteit moet binnen enkele minuten op gang kunnen komen. Dat betekent dat er voldoende hulpverleners moeten zijn. De bedrijfsgrootte is daarbij bepalend: hoe groter het bedrijf hoe meer BHV’ers er nodig zijn.

BHV Basis

De basisopleiding bedrijfshulpverlener is bestemd voor alle medewerkers van bedrijven en instellingen die op basis van de Arbowet en het besluit Bedrijfshulpverlening een opleiding tot bedrijfshulpverlener moeten volgen. De opleiding voldoet aan de wettelijke gestelde eisen betreffende inhoud, duur en examinering. Wij geven les volgens de voorschriften van het NIBHV.

Het programma bestaat uit 2 modules in 2 dagen, die onderverdeeld zijn in een theoretisch en een praktisch gedeelte. Module Eerste Hulp inclusief examen en module Brandbestrijding & Ontruiming inclusief examen.

De cursist ontvangt een basisboek BHV.

Wordt het examen voor beide modules met goed gevolg afgesloten dan ontvangt de cursist voor iedere module een certificaat via “Mijn NIBHV”.

Bij training op onze eigen locatie zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. In overleg kan er ook in-company lesgegeven worden.

BHV Basis e-learning

De cursisten maken gebruik van e-learning. In hun eigen tijd en tempo starten ze het theoriedeel voor beide modules vooruitlopend op het praktijkgedeelte. Met een e-learningtoets wordt de theorie afgesloten; is dit positief dan mogen ze deelnemen aan het praktijkgedeelte. Hiervoor krijgen ze één dag onderwijs om de competenties te behalen.

BHV Herhaling

De herhalingsopleiding bedrijfshulpverlener wordt jaarlijks gevolgd. Na een korte herhaling van de theorie zullen de BHV-basisvaardigheden getraind worden en zal zo nodig opnieuw instructie geboden worden. Deze dagcursus heeft als doel de parate kennis en vaardigheden van de al opgeleide Bedrijfshulpverleners respectievelijk op te frissen en te trainen, zodat adequaat handelen bij incidenten of calamiteiten gewaarborgd blijft.

Is de cursist aan het eind van de dag door de docent competent bevonden dan ontvangt de cursist een certificaat in “Mijn NIBHV”.

Bij training op onze eigen locatie zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. In overleg kan er ook in-company lesgegeven worden.

BHV Herhaling e-learning

De cursisten maken gebruik van e-learning. In hun eigen tijd en tempo starten ze het theoriedeel voor beide modules vooruitlopend op het praktijkgedeelte. Met een e-learningtoets wordt de theorie afgesloten; is dit positief dan mogen ze deelnemen aan het praktijkgedeelte. Hiervoor krijgen ze een halve dag onderwijs om de competenties te behalen.

BHV Ploegleider

De basisopleiding Ploegleider kan alleen starten als de cursist al een BHV basisdiploma heeft. Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op het coördineren van de BHV inzet tijdens een calamiteit. Naast het waken over de veiligheid van alle betrokkenen, dat als prio1 gezien wordt, dient de ploegleider daarbij ook nog een aantal zeer belangrijke taken uit te kunnen voeren zoals het controleren en analyseren van de informatie bij de melding van een incident/calamiteit, het maken van een inzetplan, opdrachten en feedback geven, leidinggeven aan- en controleren van de BHV inzet, communiceren, en ten slotte het afhandelen van het incident. De opleiding duurt 2 dagen inclusief een erkend NIBHV theorie- en praktijkexamen. De opleiding kan het beste in-company gegeven worden i.v.m. de praktijk inzetscenario’s op maat en omdat deze opleiding per bedrijf projectmatig georganiseerd wordt.

BHV Ploegleider Herhaling

Deze training is bedoeld om de eerder behaalde vaardigheden en competenties vanuit de basisopleiding Ploegleider te herhalen en te trainen/verdiepen. Het is een praktische training van één dag waar de meest voorkomende ongevalssituaties worden behandeld.