• De cursusinformatie, het inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen samen de opleidingsovereenkomst.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of de offerte verklaren de opdrachtgever (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de cursist (degene die het cursusprogramma daadwerkelijk volgt) deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
 • Door inzending en ondertekening van het inschrijfformulier en/of offerte meldt u zich definitief aan voor één van de opleidingen.
 • Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, de opdrachtgever en Marckari VOF, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De opleidingen worden gegeven op een door Marckari VOF te bepalen locatie. Afwijkingen hierop (bijvoorbeeld in-company) zijn in overleg met de opdrachtgever mogelijk. Indien een wijziging van locatie een prijsverhoging tot gevolg heeft, zullen deze boven de geldende opleidingsprijs aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 • Indien het minimaal aantal gestelde cursisten niet gehaald wordt, zal er in goed overleg en indien mogelijk, geclusterd worden met meerdere bedrijven en/of instellingen om de opleiding door te kunnen laten gaan.
 • Cursisten dienen zich te kunnen legitimeren tijdens het volgen van een opleiding.
 • Cursisten volgen een opleiding op eigen risico en vrijwaren Marckari VOF, het oefencentrum/de locatie en de instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Het niet opvolgen van veiligheidsaanwijzingen van de instructeur, alsook wanordelijk en/of intimiderend gedrag kan verwijdering van de opleiding tot gevolg hebben.
 • De opleidingskosten dienen binnen 30 dagen na afronding van de opleiding te zijn voldaan op IBAN: NL94.SNSB.092.853.5525. Enkele dagen na de opleiding ontvangt u de factuur met een specificatie van de kosten.
 • Voor een cursist die voor aanvang van de opleiding opzegt en er geen plaatsvervanger wordt aangemeld, dient het volledige cursusgeld te worden voldaan. Uitzonderingen daargelaten.
 • Voor een cursist die de opleiding voortijdig beëindigt (op eigen verzoek of na verwijdering), wordt geen restitutie verleend.
 • We verwijzen u graag naar de Privacyverklaring op onze website (marckari.nl), waarin staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen.